BÀN BACCRAT | BACCARAT TABLE

BÀN BLACKJACK | BLACKJACK TABLE

BÀN ROULETE | ROULETTE TABLE

GHẾ CASINO | CASINO CHAIR